Ovsiak V. K.

Year Author(s) Title Number
2012 Kulyk S. O.
Ovsiak V. K.
Моделі підсистем інструментальних засобів комп’ютерного генерування баз даних з формул алгоритмів № 3 (59)
2012 Ovsiak O. V.
Ovsiak V. K.
Petrushka Yu. V.
Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів № 4 (60)
2010 Kulyk S. O.
Ovsiak V. K.
Опис операцій реляційної алгебри засобами алгебри алгоритмів № 1 (51)
1999 Ovsiak O. V.
Ovsiak V. K.
Моделювання електромеханічних схем поліграфічних машин № 35
1999 Ovsiak V. K.
Senkivskyi Yu. V.
Синтез, оптимізація і дослідження математичної моделі алгоритму транслятора вхідних дій САПР ЕМС № 35
1998 Ovsiak V. K.
Voloshchak I. A.
Vozna M. A.
Мікропроцесорна система керування електроприводом друкарської машини № 34
1997 Ovsiak V. K. Поглиблена оптимізація математичних моделей алгоритмів, інтерпретованих впорядкуваннями символів № 32