Ovsiak O. V.

Year Author(s) Title Number
2012 Ovsiak O. V.
Ovsiak V. K.
Petrushka Yu. V.
Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів № 4 (60)
2011 Ovsiak O. V. Інформаційна технологія опрацювання операції секвентування. Вибір та обчислення розмірів № 1 (53)
2011 Ovsiak O. V. Інформаційні технології операції елімінування № 2 (54)
2011 Ovsiak O. V. Рекурентно-декомпозиційна методологія інформаційних технологій і систем № 3 (55)
2009 Ovsiak O. V. Граматика опису функційних унітермів № 2 (50)
1999 Ovsiak O. V.
Ovsiak V. K.
Моделювання електромеханічних схем поліграфічних машин № 35