Issue number 35 / 1999

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Senkus V. T. Вплив законів руху на циклограму роботи форгрейфера Read more
Shustykevych M. V. Експериментальне дослідження щільності контакту тиражного паперу з офсетною покришкою Read more
Stakhiv R. B. Пристрій для перебазування книжкових блоків в автоматичних лініях Read more
Petriv I. M. Визначення величини зони нечіткого зображення знаків при виготовленні фотоформ на фотоскладальних автоматах Read more
Chekhman Ya. I. Потрібні додаткові характеристики офсетних гумотканинних пластин (ГТП) Read more
Shustykevych A. I. Дослідження поперечних коливань циліндрів у ротаційному друкарському апараті на експериментальному стенді Read more
Kosinov Yu. V. Дослідження зубчасто-важільного механізму стосовно приводу ножів триножової паперорізальної машини Read more
Boichuk A. L.
Khvedchyn Yu. Y.
Визначення навантажень при роботі круглостапельного самонакладу фальцювальних машин Read more
Rehei I. I. Радіальний прорізний вузол для обробки картону Read more
Topolnytskyi R. P. Спосіб безвистійного зрізування корінцевих фальців книжкових блоків Read more
Topolnytskyi P. V. Трансформація кутів різання при використанні різальних інструментів із закругленими вершинами лез Read more
Topolnytskyi P. V. Аналіз впливу геометричних параметрів різального інструмента та виду паперу на дійсну глибину різання Read more
Topolnytskyi P. V. Конструктивні особливості багатолезового різального інструмента Read more
Didych V. P. Коливання в механізмі проколювальних голок рулонної друкарської машини Read more
Pasika V. R. Нетипове застосування кулачкових механізмів Read more
Poliudov O. M. Синтез кривошипно-повзунних механізмів зі змінною довжиною кривошипа Read more
Stetskiv O. P.
Storoshchuk V. A.
Розробка стенда для дослідження зносостійкості висіяних лінійок Read more
Senkus O. Ya. До питання про вплив швидкості обертання фрикційної пари на споживану потужність Read more
Rak Yu. P. Пошук рішень в оперативній поліграфії Read more
Hlavatskyi A. S.
Zadra V. M.
Розрахунки силових навантажувачів кулачкових механізмів Read more
Banakh Yu. O. Теоретичне дослідження напруженого стану штанцювального преса Read more
Rehei I. I.
Uhryn Ya. M.
Експериментальні дослідження різання картону ножицеподібним способом Read more

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Kozak O. P.
Shybanov V. V.
Світлові характеристики фотополімеризаційноздатних матеріалів на основі полівінілового спирту і його карбамінованих похідних Read more
Yasinskyi M. F. Нерезонансні параметричні процеси при вимушеному комбінаційному розсіюванні світла в поліуретанах Read more
Yasinskyi M. F. Сегнетоеластичні ефекти у фотопластах Read more
Hrynkevych V. M.
Korolov D. Yu.
Yasinskyi M. F.
Вплив фізико-механічних властивостей поліамідних копіювальних шарів на тиражостійкість трафаретних форм Read more
Siniakov I. I.
Tyshchenko A. R.
Yushchyk O. V.
Методика визначення граничного рівня перетворення багатоградаційної растрової графічної інформації в двоградаційну Read more
Melnykov O. V. Контроль якості відбитків та можливості його комп’ютеризації Read more
Petryk M. S. Зручність читання тексту Read more
Martyniuk M. S. Оптимізація процесу розкрою покривного матеріалу для палітурок методом математичного програмування Read more
Havenko S. F.
Kurylo I. V.
Дослідження механічних властивостей клеїв-розплавів для книжкового виробництва Read more
Havenko S. F. Керування процесом склеювання і прогнозування міцності книг клейового незшивного скріплення Read more
Kulik L. Y. Дослідження експлуатаційних показників книг клейового незшивного скріплення Read more
Khadzhynova S. Ye.
Lazarenko O. V.
Ralko V. M.
Rum’yantsev Yu. M.
Вплив умов виготовлення на властивості офсетних друкарських форм Read more
Bazyliuk K. F.
Bosak I. P.
Моделювання та оптимізація процесу електрохімічної обробки алюмінію для виробництва шильдів Read more
Khamula O. H.
Kovalskyi B. M.
Shablii I. V.
Дослідження впливу вмісту вологи на властивості паперу Read more
Belhaiied Z.
Maik V. Z.
Показники якості тиснення фольгою та визначення коефіцієнтів їх вагомості Read more
Maik L. Ya. Аналіз методів цінних паперів Read more

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Lutskiv M. M.
Verkhola M. I.
Розширений сигнальний граф розгалужених фарбових груп Read more
Ovsiak O. V.
Ovsiak V. K.
Моделювання електромеханічних схем поліграфічних машин Read more
Petriv R. I. Цифрова система керування ротаційними машинами, що працюють із задрукованою стрічкою Read more
Lutskiv M. M.
Zinenko R. H.
Вплив діаметрів валиків на динаміку розкочування фарби Read more
Ovsiak V. K.
Senkivskyi Yu. V.
Синтез, оптимізація і дослідження математичної моделі алгоритму транслятора вхідних дій САПР ЕМС Read more
Makutskyi Ya. I. Інтерфейс користувача системи розпізнавання рукописних текстів Read more
Kazmirovych O. R. До питання оптимізації розмірів позошитних корінцевих міток книжкового блока Read more
Durniak B. V. Математична модель друкарської пари як елемента стрічкопровідної системи рулонних друкарських машин Read more

ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ

Melnyk I. A. Іван Тиктор — засновник і організатор професійних українських видавництв Read more
Yanyshivska H. V.
Zelinska N. V.
«... Як з кождого іншого діла штуки» (наукова книга як об’єкт естетичної оцінки) Read more
Ohar E. I.
Protsyk M. R.
Сучасні науково-популярні книжкові серії в Україні Read more
Antonyshyn N. B.
Chernysh N. I.
Сучасний стан видання двомовних (російсько-українських) термінологічних словників Read more

КНИГОЗНАВСТВО І КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Sudyn A. Yu. Пропаганда і реклама книги: спільне і відмінне Read more
Yanchyshyn S. H. Краєзнавча діяльність наукової бібліотеки Львівського державного університету Read more
Klymenko O. Z. Історичні витоки української букваристики Read more
Khimichenko O. Yu. Художнє оздоблення Київського Псалтиря 1397 року — видатної пам’ятки XIV ст. Read more
Stasenko V. V. Розвиток традиційних іконографічних схем зображення Христа в гравюрах кириличних друків Галичини XVI–XVII ст. Read more
Hlotova H. I.
Hryhor’yeva Ye. V.
Цільовий ринок книготорговельного підприємства: стратегія вибору та критерії обгрунтування Read more
Dainovska S. M. Попит на книги: поняття та класифікація Read more
Hret H. P. Основні підходи до формування товарних фондів книготорговельних підприємств у ринкових умовах Read more