Sudyn A. Yu.

Year Author(s) Title Number
2011 Sudyn A. Yu. Формування читача як суб’єкта книжкового ринку: інтеграція зусиль № 1 (53)
2008 Sudyn A. Yu. Неоплачувані прийоми реклами у книжковій справі № 1 (47)
2007 Sudyn A. Yu. Сучасний книжковий ринок і деякі проблеми політики маркетингових комунікацій № 1 (45)
2006 Sudyn A. Yu. Застосування методів пропаганди, паблік рілейшнз, промоції в книжковій справі засобами ЗМІ № 44
1999 Sudyn A. Yu. Пропаганда і реклама книги: спільне і відмінне № 35
1997 Sudyn A. Yu. Видавнича діяльність НТШ у діаспорі № 32