Issue number 32 / 1997

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Haniiev D. Kh.
Haniieva N. M.
Sysuiev D. A.
Sysuiev I. A.
Метод визначення лініатури растра для однофарбових зображень різних кольорів Read more
Bazyliuk K. F.
Shybanov V. V.
Комп’ютерний синтез фотополімеризаційноздатних матеріалів Read more
Kravchuk V. A.
Sytnyk M. V.
Taran T. V.
Tynnyi A. N.
Дослідження постадійних процесів металізації фотополімерних поверхонь Read more
Humeniuk Z. M.
Onyshchenko T. I.
Магнітне поле і процеси водопідготовки при виготовленні фотополімерних друкарських форм Read more
Khomytska L. I.
Klochai O. I.
Sysiuk V. H.
Регулювання провідникових властивостей наповнених матеріалів за допомогою цільових компонентів Read more
Karpenko V. S.
Kurman V. M.
Lazarenko O. V.
Трафаретні друкарські форми із зйомним фотополімерним шаром Read more
Predko L. S. Визначення вагомості властивостей офсетних форм розрахунковим методом Read more
Hordieiev R. V.
Pashulia P. L.
Pavliuk I. M.
Розтікання краплі рідини на твердій поверхні Read more
Bosak I. P.
Havenko S. F.
Kulik L. Y.
Деякі аспекти моделювання процесів виробництва і контролю якості поліграфічної продукції Read more
Kornilov I. K.
Kuryliak O. M.
Методика оцінки розподілу клею в корінцевій зоні книжкового блока Read more
Havenko S. F.
Koniukhova I. I.
Імітаційне моделювання та оперативне планування якості продукції в брошурувально-палітурному виробництві Read more
Kornilov I. K.
Kulik L. Y.
Розкриття книги — показник якості Read more
Maik V. Z. Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості палітурок типу 5 Read more
Banakh O. S.
Baranska R. R.
Mervinskyi R. I.
Roter Yu. A.
Адсорбційно-електролітичний спосіб доочистки відпрацьованих розчинів срібла Read more

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Kuznetsov V. O.
Poliudov O. M.
Автоматизований синтез геометричних параметрів вузла різання одноножових паперорізальних машин Read more
Didych V. P.
Nahorniuk S. O.
Порівняльний аналіз механізмів приводу ножа фальцювальних апаратів другого поздовжнього згину рулонних друкарських машин Read more
Petriv I. M. Пристрої для прямого способу виготовлення офсетних друкарських форм Read more
Rehei I. I. Дослідженя різання картонного матеріалу за принципом ножиць Read more
Banakh Yu. O. Технологічні навантаження в процесі штанцювання і шляхи їх зменшення Read more
Shustykevych A. I. Перепад тисків у друкарському апараті ротаційної машини високого друку Read more
Boichuk A. L.
Khvedchyn Yu. Y.
Розрахунок навантажень при роботі підбиральної машини Read more
Stelmashchuk O. S. Визначення зусиль при ротаційному висіканні Read more

АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Lutskiv M. M.
Shchesiuk T. A.
Verkhola M. I.
Модель простого фарбового апарата Read more
Khazaal A. A.
Lutskiv M. M.
Синтез багатомірної автономної системи суміщення фарб Read more
Shevchuk O. V. Система автоматизованого моделювання електромеханічних систем друкарських машин Read more
Dunets R. B. Алгоритм пошуку контурів у топології схем систем керування Read more
Ovsiak V. K. Поглиблена оптимізація математичних моделей алгоритмів, інтерпретованих впорядкуваннями символів Read more
Tymchenko O. V. Система автоматизованого проектування нерекурсивних цифрових фільтрів з дельта-модуляцією: алгоритми і оболонка Read more
Pankiv V. F. Системи з інтегруючим на інтервалі регулятором Read more
Vozna M. A. Алгоритмічне і програмне забезпечення мікропроцесорної системи керування електроприводом постійного струму рулонних друкарських машин Read more
Kalytka M. I.
Zavhorodnia T. I.
Дослідження контактних властивостей друкованого колектора електричної машини Read more
Shulzhyk Yu. O. Система автоматичного керування рулонною друкарською трафаретною машиною на базі мікро-ЕОМ Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Bozhenko O. M. Виробничий потенціал галузі: ефективність використання, проблеми розвитку Read more
Huzela O. I.
Perederiienko N. I.
Оцінка ефективності капіталовкладень у поліграфічній промисловості Read more
Lazanovskyi P. P. Методологічний аналіз змісту процесу оновлення техніки Read more
Shvaika L. A. Деякі аспекти антимонопольної політики в книгодрукуванні Read more
Stetsiv L. P. Теоретичні питання виробничого потенціалу і потужності промислових підприємств Read more

КНИГОЗНАВСТВО І ОРГАНІЗАЦІЯ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Zelinska N. V. Розвиток типологічної схеми української наукової літератури у XIX ст. Read more
Chernysh N. I. «Лексикон словенороській» П. Беринди: книгознавчий аспект дослідження Read more
Ohar E. I. Українська друкарська термінологія як природно сформована терміносистема Read more
Sudyn A. Yu. Видавнича діяльність НТШ у діаспорі Read more
Butryn M. L. «Матеріали до української бібліографії» в бібліографічній діяльності НТШ Read more
Antonyk O. V.
Selyshcheva A. A.
Екологічна книга у видавничому репертуарі України (90-і pp.): тематико-типологічний огляд Read more
Kusko D. D.
Plikhtiak S. Ya.
Серія як показник видавничої культури (на прикладі видань гуманітарного спрямування) Read more
Hlotova H. I. Тактика маркетингу книготорговельних підприємств України в умовах книжкового ринку Read more
Stadnyk O. V. Питання освіти та навчальної книги на сторінках часопису «Основа» Read more
Sadova R. M. До питання про співвідношення понять «соціологія книги» та «книгознавство» Read more