Poliudov O. M.

Year Author(s) Title Number
2012 Herus O. I.
Poliudov O. M.
Кінематика пристрою з гвинтовим ножем для утворення рельєфу на корінці книжкового блока при незшивному скріпленні № 1 (57)
2003 Poliudov O. M.
Rehei I. I.
Синтез механізму притискного валика пристрою для висікання розгорток картонних паковань безвистійним способом № 40
2003 Pasika V. R.
Poliudov O. M.
Параметричні дослідження кривошипно-повзунного механізму зі змінною довжиною кривошипа № 40
1999 Poliudov O. M. Синтез кривошипно-повзунних механізмів зі змінною довжиною кривошипа № 35
1997 Kuznetsov V. O.
Poliudov O. M.
Автоматизований синтез геометричних параметрів вузла різання одноножових паперорізальних машин № 32
1996 Knysh O. B.
Poliudov O. M.
Rehei I. I.
Дослідження різання стоп паперу гвинтовим ножем № 31
1994 Poliudov O. M.
Topolnytskyi P. V.
Безвистійне обрізування книжково-журнальної продукції багатолезним інструментом № 29
1994 Marvan A. B.
Poliudov O. M.
Безвистійне обрізування книжкових блоків віброножами з дуговою траєкторією руху № 29
1986 Hlavatskyi A. S.
Poliudov O. M.
Savvin E. O.
Діалогове введення вихідних даних під час розрахунку механізмів поліграфічних машин на ЕОМ СМ-4 № 22
1985 Chernenko O. D.
Petriashvili H. H.
Poliudov O. M.
Технологічні можливості та перспективи використання віброрізання у поліграфії № 21
1980 Poliudov O. M. Розвиток і вдосконалення навчально-методичної роботи № 16
1978 Heorhiievskyi I. K.
Poliudov O. M.
Інерційні програмні розвантажувачі циклових механізмів № 14
1977 Poliudov O. M.
Yanitskyi V. H.
Вплив амплітудно-частотних характеристик і демпфування веденої системи на ефект зрівноважування при застосуванні розвантажувача з лінійним відновлювальним моментом № 13
1976 Heorhiievskyi I. K.
Ivashchenko V. T.
Poliudov O. M.
Експериментальне дослідження механізму ножа паперорізальної машини Бр-110 № 12
1975 Laptiev V. O.
Poliudov O. M.
Синтез зрівноважувальних кулачкових механізмів з урахуванням пружності веденої системи № 11
1975 Kliuchkovskyi M. V.
Poliudov O. M.
Вплив установки програмного розвантажувача циклових механізмів на коливний процес веденої ланки в період її зупинки № 11
1973 Poliudov O. M.
Prystavskyi Z. M.
Аналітичне дослідження лінійних осциляторів як розвантажувачів циклових механізмів від надлишкових моментів, що виникають внаслідок сил інерції № 9
1972 Heorhiievskyi I. K.
Poliudov O. M.
Кінематичні і динамічні константи законів руху інерційних навантажувачів зрівноважувальних кулачкових механізмів № 8
1966 Poliudov O. M. Пружні коливання в поліграфічних машинах та їх вплив на якість продукції № 2