Issue number 29 / 1994

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Maksymenko V. P. Про шляхи розвитку поліграфічного машинобудування України Read more
Poliudov O. M.
Topolnytskyi P. V.
Безвистійне обрізування книжково-журнальної продукції багатолезним інструментом Read more
Didych V. P. Можливі напрямки розвитку клапанних фальцапаратів Read more
Stetskiv O. P. До питання про сумісність та довговічність пар тертя при нормальних видах зношення Read more
Marvan A. B.
Poliudov O. M.
Безвистійне обрізування книжкових блоків віброножами з дуговою траєкторією руху Read more
Petriv I. M. Визначення коливань зусилля затиску блоків у траковому транспортері Read more
Kliuchkovskyi S. M. Синтез законів руху хитної ланки просторових крутильних коливних контурів Read more
Henukova T. A.
Hlavatskyi A. S.
Rak Yu. P.
Rehei I. I.
Дослідження процесу скріплення аркушів дротяними гребінками Read more
Stelmashchuk O. S. Аналіз вісикального обладнання деяких закордонних фірм Read more
Khvedchyn Yu. Y. Визначення зусилля, необхідного для виведення зошита з магазинів самонакладів Read more
Zhydetskyi V. Ts. Математичне планування експерименту при дослідженні безвистійного вібраційного обрізування книжкових та брошурних блоків Read more
Bilonoha Yu. L.
Chaban D. V.
Вплив шорсткості контактуючих поверхонь консольної циклічної балки на інтенсивність фретинг-процесу в зоні защемлення Read more

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Harri L. M.
Lazarenko E. T.
Neroznik V. H.
Дослідження рідких фотополімеризаційноздатних матеріалів для виготовлення штемпелів з вивченням їх властивостей Read more
Maik V. Z.
Voloshyn O. M.
Дослідження теплофізичних властивостей фотополімерних штампів на основі олігоефіракрилатів Read more
Chornozubova N. A.
Yakhymovych Yu. P.
Експериментальне дослідження особливостей муароутворення у флексографському друці Read more
Hrynkevych V. M. Особливості структури водорозчинних сополіамідів і фотополімеризаційноздатних композицій на їх основі Read more
Petrenko O. H. Напрямленість УФ-випромінювання при формуванні друкарського рельєфу фотополімерної друкарської форми під час експонування Read more
Nazarov D. A.
Nazarov V. D.
Shymanska L. Ya.
Про практичне використання уніфікованого пристрою дозування експозиції УД-26-ПО Read more
Lystvak B. I.
Pashulia P. L.
Pavliuk I. M.
Тривимірна математична модель процесів масопереносу в технології виготовлення друкарських форм Read more
Lystvak B. I.
Pashulia P. L.
Pavliuk I. M.
Природа поверхні і структура цинкових покриттів офсетних пластин Read more
Mykytyshyn S. I.
Petrenko O. H.
Shybanov V. V.
Прилад для відпрацювання енергетичної експозиції фотополімеризаційноздатних матеріалів Read more
Hudzovska L. O.
Malashniak O. S.
Mervinskyi R. I.
Roter Yu. A.
Дослідження водопоглинання фотополімерних матеріалів для тиражування оптичних носіїв інформації Read more
Okhrymovych O. S.
Sysiuk V. H.
Наповнені фоточутливі матеріали Read more
Zatserkovna R. S. Матеріали для виготовлення фотоформ та офсетних друкарських форм з використанням лазерів Read more
Kanafotska S. Ye.
Lazarenko E. T.
Lotoshynska N. D.
Zossunhbo A.
Дослідження процесу проявлення позитивних копіювальних шарів Read more
Melnyk H. F.
Romaniuk O. P.
Shybanov V. V.
Дослідження властивостей і структурних параметрів сітки фотополімерних матеріалів на основі термоеластопластів Read more
Yushchyk O. V. Методика розрахунку оптимального часу функціонування процесора растрових перетворень при обробці рядків текстової інформації Read more

АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Petriv R. I. Модель руху ділянки обкладинкового матеріалу в рулонній ротаційній палітуркоробній машині Read more
Durniak B. V.
Strepko I. T.
Моделі намотувального пристрою з приводом за вісь рулону Read more
Kazmyrovych R. V. Аналіз та синтез похибки переміщення стосу на одноножових паперорізальних машинах (ОПРМ) з ЧПК Read more
Verkhola M. I. Система автоматичного переналагодження аркушерізальних ротаційних машин з датчиком вимірювання довжини аркуша Read more
Mykyta O. T.
Senkivskyi V. M.
Текстові процесори в комп’ютерних видавничих ситемах Read more
Kelani S. Модель дискретного руху стрічки на палітуркоробній машині Read more
Kavyn Ya. M. Цифроаналогова модель розмотувальної секції рулонної машини Read more
Lutskiv M. M.
Stasenko V. D.
Побудова перехідних процесів в шестиполюсних компонентах механічних систем Read more
Voloshchak I. A. Двозонне регулювання і потужність електропривода рулонних механізмів Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Perederiienko N. I.
Tykhonenko L. V.
До питання про поліпшення стимулювання якості праці Read more
Huzela O. I.
Shvaika L. A.
Деякі питання соціального захисту працівників поліграфії в період переходу до ринкової економіки Read more
Maslovatyi M. M. Зовнішньоекономічна діяльність видавничо-поліграфічного комплексу і українська діаспора Read more
Lazanovskyi P. P. Деякі аспекти методики аналізу оновлення техніки поліграфічних підприємств Read more
Biba P. P.
Maslovatyi M. M.
Проблеми управління галуззю в регіоні (на прикладі ВПК Закарпаття) Read more

КНИГОЗНАВСТВО

Chernysh. N. I. Енциклопедія української діаспори Read more
Serediak A. V. «Просвіта»: Праця для народу, для здобуття державності Read more
Antonyk O. V. Популярна книга для школи: типологічний аспект Read more
Kurdyna Z. I.
Kvitko I. S.
Іван Огієнко — редактор і видавець Read more
Salash M. P. Духовна культура людини і книга Read more
Ratushniak L. S. Західна навчальна література і формування наукового економічного мислення Read more
Povtorieva S. M. Релігія і релігійна книга в контексті вивчення української культури у вузі Read more
Sumchenko I. V. Вплив містично-релігійної книги на розвиток філософії в Україні Read more
Bahrii O.
Hlotova I. H.
Розповсюдження релігійної книги ставропігійським інститутом у XIX–на початку XX ст. Read more
Hret H. P.
Khreptovska O. R.
Шляхи доведення книжкової продукції товариства «Просвіта» до споживача у 1929–1939 рр. Read more
Butryn L. M. Українські видавничо-книготорговельні каталоги в Галичині та у діаспорі у 20–30 роки XX ст. Read more