Senkivskyi V. M.

Year Author(s) Title Number
2023 Senkivskyi V. M.
Pikh I. V.
Kudriashova A. V.
Lytovchenko O. V.
Білик О. З.
Methodological principles of software quality formation (part 2: optimization of software quality factors model) № 1 (85)
2022 Senkivskyi V. M.
Pikh I. V.
Kalynii I. V.
Сеньківський Н. Ю.
Драгоміров М. А.
Methodological principles of software quality formation (part 1: basic model of quality factors) № 2 (84)
2022 Koliano Ya. Yu.
Senkivskyi V. M.
Мельник К. І.
Ключ М. М.
Researching of conductive heating of two- and three-layer printing materials № 2 (84)
2021 Senkivskyi V. M.
Pikh I. V.
Kudriashova A. V.
Senkivska N. Ye.
Kalynii I. V.
Optimization of factor model of reader’s demand for the book № 1 (81)
2020 Senkivskyi V. M.
Pikh I. V.
Senkivska N. Ye.
Kalynii I. V.
Information concept of formation and assessment of book quality № 1 (79)
2020 Kudriashova A. V.
Senkivskyi V. M.
Processing of linguistic variable membership functions for post-printing processes design (part 2. Visualization of membership functions values) № 1 (79)
2020 Senkivskyi V. M.
Pikh I. V.
Lytovchenko O. V.
Стахів О. Р.
Musiiovska M. M.
Optimization of factor model of corporate website design in online catalog № 2 (80)
2020 Koliano Ya. Yu.
Senkivskyi V. M.
Марчук О. Р.
Мельник К. І.
Numerical comparison of non-stationary convective and conductive heating of single-layer printing materials № 2 (80)
2019 Kudriashova A. V.
Senkivskyi V. M.
Formalized presentation of relations between factors of postpress processes design № 1 (77)
2019 Holubnyk T. S.
Lytovchenko O. V.
Pikh I. V.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Models of factors of quality formation for the process of the edition recording on a carrier № 1 (77)
2018 Osinchuk O. I.
Senkivskyi V. M.
Optimization of alternative options in the thematic planning of book publications № 1 (75)
2018 Osinchuk O. I.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Construction and calculation of linguistic variable membership functions of planning processes and book artistic and technical design № 2 (76)
2018 Kozak R. O.
Kudriashova A. V.
Senkivskyi V. M.
A semantic network of factors of forming a publishing portfolio № 2 (76)
2017 Durniak B. V.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Formation of the edition design process quality on the basis of matrices of knowledge and fuzzy logic equations № 1 (73)
2017 Holubnyk T. S.
Senkivskyi V. M.
A modified method of formation of multipage edition imposition № 1 (73)
2017 Kudriashova A. V.
Senkivskyi V. M.
Multifactorial choice of alternative options of edition design based on preference fuzzy relation № 1 (73)
2017 Havenko M. M.
Hileta I. V.
Senkivskyi V. M.
Model of factors influencing the process of tactile product design № 1 (73)
2017 Kudriashova A. V.
Senkivskyi V. M.
Formation of the integral quality indicator of the edition design process implementation № 2 (74)
2017 Osinchuk O. I.
Senkivskyi V. M.
Optimization of the model of quality factors for thematic planning of book editions № 2 (74)
2017 Kozak R. O.
Senkivskyi V. M.
Zahorodna N. V.
Bases of information security management in the editorial and publishing business processes № 2 (74)
2016 Kudriashova A. V.
Lytovchenko N. M.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Theoretical bases of quality assurance of publishing and printing processes (Part 2. Synthesis of priority models of factors) № 1 (71)
2016 Petiak Yu. F.
Senkivskyi V. M.
Synthesis of models of factors primary impact on quality of software design process for mobile devices № 1 (71)
2016 Kudriashova A. V.
Lytovchenko O. V.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Improvement of the model of influence factors on composite design of the edition № 2 (72)
2016 Holubnyk T. S.
Senkivskyi V. M.
Analysis of sentence formation of various designs in folding devices of web offset presses № 2 (72)
2015 Durniak B. V.
Hileta I. V.
Lytovchenko O. V.
Senkivskyi V. M.
Models of educational planning specialties of higher education institution № 1 (69)
2015 Holubnyk T. S.
Senkivskyi V. M.
Research of book pages replacement in collecting composition № 1 (69)
2015 Holubnyk T. S.
Senkivskyi V. M.
Research of dependences of pages fields on their location in sentences № 2 (70)
2014 Holubnyk T. S.
Senkivskyi V. M.
Синтез моделей факторів прогнозування якості формування монтажного спуску книжкових видань № 1–2 (65–66)
2014 Holubnyk T. S.
Kalynii I. V.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Дослідження варіантів одночасного формування монтажного спуску для різних видань № 3 (67)
2013 Melnykov O. V.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Метод ранжування факторів впливу на якість технологічних процесів № 1–2 (61–62)
2013 Holubnyk T. S.
Senkivskyi V. M.
Ранжування факторів впливу на якість формування монтажних спусків № 1–2 (61–62)
2013 Kalynii I. V.
Petriv Yu. I.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Вагомість функцій належності у забезпеченні якості друкарського процесу № 3–4 (63–64)
2012 Kokhan V. F.
Lazarenko O. V.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Ієрархія факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин № 1 (57)
2012 Kokhan V. F.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Модель факторів, що визначають якість очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин № 2 (58)
2012 Kokhan V. F.
Lazarenko O. V.
Melnykov O. V.
Nazarenko O. M.
Senkivskyi V. M.
Фактори прогнозування якості флексографічного друку № 3 (59)
2012 Hurhal N. S.
Repeta V. B.
Senkivskyi V. M.
Shybanov V. V.
Модель ієрархії критеріїв процесу вузькорулонного Уф-флексографічного друку № 4 (60)
2011 Melnykov O.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі плоского офсетного друку) № 1 (53)
2011 Pikh I. V.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Оптимізація моделі факторів проектування книжкових видань № 2 (54)
2011 Estrina M. V.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Ієрархія факторів процесу виготовлення друкарських форм (на прикладі плоского офсетного друку) № 2 (54)
2011 Hileta I. V.
Senkivskyi V. M.
Альтернативні варіанти впливу композиційних факторів на структуру газетної полоси № 3 (55)
2011 Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Zhydetskyi Yu. Ts.
Моделі факторів впливу на розвиток вищої технічної освіти в Україні (на прикладі поліграфічної галузі України) № 3 (55)
2011 Melnykov O. V.
Olianyshen T. V.
Semeniuk E. P.
Senkivskyi V. M.
Екологічна Конституція Землі: ідея, концепція, перешкоди № 3 (55)
2011 Andriiv R. R.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Синтез моделі факторів композиційного оформлення іміджевої презентації № 4 (56)
2011 Ratushniak Yu. V.
Senkivskyi V. M.
Модель факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера № 4 (56)
2011 Melnykov O. V.
Olianyshen T. V.
Semeniuk E. P.
Senkivskyi V. M.
Перешкоди на шляху реалізації екологічної Конституції землі: модель та ієрархія № 4 (56)
2010 Hileta I. V.
Senkivskyi V. M.
Формалізація факторів процесу макетування шпальти газети № 1 (51)
2009 Senkivskyi V. M.
Zub M. R.
Композиційні критерії різних типів електронних видань № 1 (49)
2007 Melnykov O. V.
Olianyshen T. V.
Senkivskyi V. M.
Моделювання процесу інтенсивності читання № 2 (46)
1996 Fliachok V. M.
Senkivskyi V. M.
Математична модель формування виробничої програми друкарні з урахуванням термінів виконання замовлень № 31
1994 Mykyta O. T.
Senkivskyi V. M.
Текстові процесори в комп’ютерних видавничих ситемах № 29
1993 Fliachok V. M.
Senkivskyi V. M.
Вибір і дослідження критерію ефективності автоматизованих систем переробки текстової інформації № 28
1976 Berlin A. S.
Kushnir H. Ya.
Senkivskyi V. M.
Yefremenko V. T.
Машинний алгоритм переносу слів для української мови № 12