Issue number 28 / 1993

ДО 100-РІЧЧЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА

Hunko S. M. Всеукраїнська академія наук (до 100-річчя видання 1-го тому «Записок НТШ» у Львові) Read more
Savchuk V. Ye.
Zelinska N. V.
«Записки наукового товариства імені Т. Шевченка»: міст між минулим і майбутнім Read more

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Lazarenko E. T.
Lutsiv O. M.
Starchenko Yu. V.
Дослідження умов експонування реверсивного копіювального шару Read more
Bazyliuk K. F.
Lazarenko E. T.
Rumiantsev Yu. M.
Моделювання і оптимізация фотополімеризаційноздатних матеріалів і технології одержання з них вторинних фотоформ Read more
Ohirko I. V.
Yakubovska L. M.
Аналіз процесу висушування водовимивних фотополімерних друкарських форм Read more
Lystvak B. I.
Pashulia P. L.
Pavliuk I. M.
Статистичний аналіз впливу компонентів мікроцинку на рівномірність травлення кліше Read more
Kozak O. P.
Vasyshak M. O.
Модифікація полівінілового спирту для одержання флексографського матеріалу Read more
Chorna M. O.
Shcherba M. D.
Vorzheva O. V.
Мікромеханічні дослідження ФПШ та ФПП «Целлофот-3» в процесі експонування і старіння Read more
Bazyliuk K. F.
Petrenko O. H.
Розробка алгоритму та програми розрахунку часу експонування фотополімеризаційноздатних матеріалів Read more
Kanafotska S. Ye.
Luchkevych Ye. R.
Zatserkovna R. S.
Модифіковані копіювальні шари для офсетних друкарських форм Read more

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Didych V. P. Явища, які супроводжують поперечне фальцювання листів в рулонній друкарській машині Read more
Khvedchyn Yu. Y. Розрахунок на ЕОМ фарбових груп послідовної структури Read more
Manko O. V.
Stetskiv O. P.
Застосування комбінованих зміцнюючих технологій в поліграфічному машинобудуванні Read more
Khvedchyn Yu. Y.
Lutskiv M. M.
Maruniak Ya. S.
Petriv I. M.
Мікропроцесорна система управління переналагоджуванням брошурувально-палітурного устаткування Read more
Laptiev V. O.
Ohirko I. V.
Моделювання впливу змащувально-охолоджувальної рідини на основі полімерів на процес механічної обробки деталей поліграфічних машин Read more
Shen Kh. K. Кінематичний аналіз механізму ножа паперорізальних машин Read more
Petriv R. I. Система автоматичного переналагодження рулонної ротаційної палітуркоробної машини на формат Read more
Rehei I. I. Аналіз впливу сил, що виникають при транспортуванні газети від фальцювального пристрою до викладувача Read more
Fliachok V. M.
Senkivskyi V. M.
Вибір і дослідження критерію ефективності автоматизованих систем переробки текстової інформації Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Kholod Z. M.
Sukholytka N. M.
Система показників і методика оцінки результатів інтенсифікації поліграфічного виробництва Read more
Perederiienko N. I.
Tykhonenko L. V.
Vorona K.
Метод оцінки продуктивності праці в нових умовах господарювання Read more
Lazanovskyi P. P. Економічна оцінка фізичного зношення поліграфічного устаткування і строки його служби Read more
Kopyliuk O. I. Ефективність використання робочої сили на поліграфічних підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки Read more

КНИГОЗНАВСТВО

Bilinska S. B.
Butryn M. L.
Kusko D. D.
Бібліографічна інформація на сторінках журналу «Зоря» Read more
Semeniuk E. P. Про вплив інформатизації суспільства на видавничо-поліграфічну та книжкову справу Read more
Taranov M. M. Засоби об’єднання шрифту і зображення у виданні (до постановки питання) Read more
Kovba Zh. M. Бібліологічна спадщина І. Огієнка (до 110-річчя з дня народження) Read more
Hlotova H. I. Асортимент видань сучасної букіністичної торгівлі в Україні Read more
Hrytsiutenko V. I. Редактор і переклад: до проблеми оцінки якості перекладу художнього твору Read more
Hret H. P. Проблеми класифікації поставок у книжковій торгівлі на сучасному етапі Read more
Dainovska S. M. Маркетинг у діяльності книготорговельних підприємств Read more
Ohar E. I. Назви процесу друкування в українській книзі кін. XVI — поч. XVIII ст. Read more
Bosak O. I. Періодичні видання української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини (1896–1914 рр.) Read more