Prystavskyi Z. M.

Year Author(s) Title Number
1973 Poliudov O. M.
Prystavskyi Z. M.
Аналітичне дослідження лінійних осциляторів як розвантажувачів циклових механізмів від надлишкових моментів, що виникають внаслідок сил інерції № 9