Pasika V. R.

Year Author(s) Title Number
2016 Pasika V. R.
Vlakh V. V.
Kinematic synthesis of die-cutting press mechanism with equality of forward and reverse moves № 1 (71)
2004 Pasika V. R. Синтез комбінованих кривошипно-повзунних механізмів із зупинкою повзуна № 41
2003 Pasika V. R.
Poliudov O. M.
Параметричні дослідження кривошипно-повзунного механізму зі змінною довжиною кривошипа № 40
2002 Pasika V. R. Аналітичний метод планів у кінетостатичному аналізі важільних механізмів II класу № 38
2001 Pasika V. R. Кінематичний аналіз важільних механізмів з групами Ассура ІІІ–V видів № 37
1999 Pasika V. R. Нетипове застосування кулачкових механізмів № 35