Issue number 40 / 2003

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Uhryn Ya. M. Задачі механіки дискретного живлення поліграфічних і пакувальних машин рулонними матеріалами Read more
Poliudov O. M.
Rehei I. I.
Синтез механізму притискного валика пристрою для висікання розгорток картонних паковань безвистійним способом Read more
Pasika V. R.
Poliudov O. M.
Параметричні дослідження кривошипно-повзунного механізму зі змінною довжиною кривошипа Read more
Shustykevych A. I. Вплив періодичних навантажень на амплітуду поперечних коливань циліндрів друкарського апарата Read more
Knysh O. B.
Viniarskyi S. K.
Дослідження способу утворення рельєфу на корінці книжкового блока для клейового скріплення друкованої продукції Read more
Kuznetsov V. O. Автоматизований синтез комбінованих шарнірно-важільних механізмів Read more
Khvedchyn Yu. Y. Деякі питання механіки різання стосів клиноподібним ножем Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Dudiak V. O.
Onyshchenko T. I.
Selmenska Z. M.
Оптимізація вибору напруженості магнітного поля при обробці РФК для виготовлення ФДФ Read more
Benesh R. V. Динаміка змін допустимих величин для діапазону оптичних густин у поліграфії Read more
Havenko S. F.
Miziuk O. M.
Особливості технології оздоблення друкованої продукції способом флокування Read more
Martyniuk M. S. Методи визначення якісних показників ламінування книжково-журнальних обкладинок Read more
Rudnyk L. V. Дослідження технологічного процесу травлення металевих друкарських форм для тамподруку Read more
Hnatyshak O.
Yakutsevych S.
Якість друкованої продукції: відтворення стохастичних растрів офсетним способом друку Read more

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Verkhola M. I. Двомірна модель фарбової системи з розтиральним циліндром і дослідження на її основі розкочування та передачі фарби Read more
Ryvak P. M.
Shablii I. V.
Системи автоматизованого керування поліграфічним виробництвом провідних фірм-виробників («HEIDELBERG», КВА, «MAN ROLAND») Read more
Kazmirovych R. V. Автоматизація обліку та групування в пачки друкованих аркушів на лакувальних машинах Read more
Ferents M. M. Характеристика комп’ютерного кольороподілу і перспективи його покращення Read more
Basiuk T. M. Аналіз та класифікація методів візуалізації Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Lazanovskyi P. P. Удосконалення організаційних структур управління Read more
Shvaika L. A. Формування нової моделі планування діяльності підприємницьких структур Read more
Hirniak O. M. Нормативи чисельності управлінського персоналу — важливий фактор формування організаційних структур управління Read more
Kret I. Z.
Maior O. V.
Yavorska D. D.
Удосконалення організаційно-економічних методів управління реструктуризацією Read more

ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ

Ulitska O. V. Використання парадоксу в журналістському відображенні конфлікту Read more
Zelinska N. V. Українська наукова література XIX — початку XX ст.: поетика тематики Read more
Finkler Yu. E. Актуалізація проблеми соціальної ролі журналістики: західний досвід Read more
Kosiuk O. M. Релаксаційна концепція як гарант розуміння продукції новітніх електронних ЗМІ Read more
Blahovirna N. B. Впровадження ринкових стратегій у видавничу справу в кінці XIX — на початку XX ст. (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») Read more
Samotyi R. S. Тижневик «Аудиторія» в сучасній видавничій діяльності «Львівської політехніки» Read more
Dumanska O. I.
Dzesa M. I.
Трансформація фразем як стилістичний засіб у сучасній публіцистиці (на матеріалах періодичних видань) Read more

КНИГОЗНАВСТВО І КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Zubko N. N. Картографічні видання на ринку друкованої продукції України: асортиментно-типологічний огляд Read more