Blahovirna N. B.

Year Author(s) Title Number
2017 Blahovirna N. B. Re-invention of «information gross», or reconfiguration of worlwide «curriculum» and editor’s role by publishing environment in Lutsk № 1 (73)
2017 Blahovirna N. B. Publishing apparatus as the intelligent authenticity of the reader № 2 (74)
2007 Blahovirna N. B. Репертуарні пріоритети «Українсько-руської Видавничої Спілки» (1899–1932) № 1 (45)
2006 Blahovirna N. B. Вироблення критеріїв і моделей підготовки видань до друку в кінці XIX – на початку XX ст. (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») № 43
2003 Blahovirna N. B. Впровадження ринкових стратегій у видавничу справу в кінці XIX — на початку XX ст. (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») № 40
2002 Blahovirna N. B. Впровадження принципів комерціалізації пресо- та книговидання в Галичині в першій третині XX ст. (за матеріалами журналу «Дзвіночок») № 39
2000 Blahovirna N. B.
Zelinska N. V.
«Мова вирішила долю українського відродження» (Українознавчий світогляд як основний чинник формування нової української наукової літератури в XIX — на початку XX ст.) № 36