Issue number 43 / 2006

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ

Blahovirna N. B. Вироблення критеріїв і моделей підготовки видань до друку в кінці XIX – на початку XX ст. (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») Read more
Hanzhurov Yu. S. Автентичність викладу правової інформації в контексті політичної комунікації Read more
Karyi V. Особливості редакційно-видавничої підготовки і поліграфічного виконання книжкових видань в умовах регіональних виробництв Read more
Trishchuk O. V. Реферування науково-технічної статті з поліграфічної тематики Read more
На шляху до культури сучасної української книги: теоретичні проблеми та видавничі реалії Read more

ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Boiko A. A. Мас-медіа церков і релігійних організацій у правовому полі України Read more
Hrytsenko O. M. Мас-медіа в контексті глобальних суспільних трансформацій на початку XXI ст. Read more
Kukushkin O. M. Стратегія розвитку вітчизняних періодичних видань (на прикладі газети «Бизнес») Read more
Mashchenko O. P. Футурологія книги (тези до дискусії) Read more
Mironova T. A.
Pankova N. O.
Розвиток діалогічності в сучасному теленовинному дискурсі (за матеріалами інформаційних програм Луганського кабельного телебачення) Read more
Mykhailovych O. P. Реклама у пресі: особливості розгортання семантики квазітерміна Read more
Piskozub L. Y. Польські часописи з видавничої справи та редагування: пошук моделі для українського аналога Read more
Stadnytska Yu. V. Публікації пізнавального характеру на сторінках дитячих часописів 30-х років XX ст. (на прикладі часопису «Дзвіночок») Read more
Stekhina V. M. Молодіжний тезаурус політичного дискурсу Read more
Ulitska O. V. Текстуальна реалізація конфлікту: формотворчі чинники (на матеріалах сучасної преси) Read more
Друковані мас-медіа як чинник мінімізації владних впливів Read more