Issue number 36 / 2000

Stetskiv O. P. Наукова діяльність Української академії друкарства (до 70-річчя з дня заснування) Read more

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Didych V. P. Методика розрахунку параметрів викладувача рулонної друкарської машини Read more
Chekhman Ya. I.
Shustykevych A. I.
До методики оцінки пружних коливань циліндрів друкарського апарата Read more
Hlavatskyi A. S.
Zadra V. M.
Дослідження циклового механізму з ексцентриком Read more
Khmelov S. O.
Petriv I. P.
Аналіз причин і шляхи усунення спотворення зображень у фотонасвітлюючих автоматах Read more
Shustykevych A. I. Вплив точності виготовлення опорних кілець циліндрів на зміну попередньо напруженого стану Read more
Kuznetsov V. O.
Rehei I. I.
Uhryn Ya. M.
Система автоматизованого проектування розгорток картонних паковань Read more
Didych V. P. Синтез геометричної схеми циліндрової групи фальцювально-різального апарата ударного типу рулонної друкарської машини Read more
Stetsiv B. S. Умови виникнення віброударного режиму роботи механізму графейок Read more

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Haiduchenia O. O. Систематизація методів растрування Read more
Kryvdyk M. O. Сенситометричні властивості фотополімеризаційноздатних матеріалів на основі модифікованого метилолакриламідом полівінілового спирту Read more
Yasinskyi M. F. До процесу руйнування фотополімерних друкарських форм під дією механічних навантажень Read more
Slotska L. S.
Zatserkovna R. S.
Спектроскопічні дослідження полімерних матеріалів для виготовлення офсетних друкарських форм лазерним гравіруванням Read more
Belhied Z.
Khadzhynova S. Ye.
Maik V. Z.
Поверхнева модифікація офсетних гумотканинних пластин Read more
Lutskiv M. M.
Shablii I. V.
Модель розкочування і передачі фарби на стрічку при різних коефіцієнтах заповнення форми Read more
Lazarenko O. V.
Melnykov O. V.
Оцінка відтворення растрових зображень у плоскому офсетному друці за параметром якості Read more
Dorosh A. K.
Rozum T. V.
Фактори, параметри і методи оптимізації флексографічного друку Read more
Velychko O. M. Структура контактних шарів флексографічних друкарських форм Read more
Osypov S. V. Шляхи інтенсифікації процесу сушіння в офсетному друці на металах Read more
Yasinskyi M. F. До процесу руйнування фотополімерних друкарських форм на основі капронових сіток: оптико-поляризаційний метод аналізу Read more
Martyniuk M. S. Кваліметрична оцінка сучасних покривних матеріалів для книжково-журнальних оправ Read more

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА: АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ

Huk I. B.
Lutskiv M. M.
Verkhola M. I.
Вплив коефіцієнта переносу фарби в розкочувальній фарбовій групі на її товщину на стрічці Read more
Petriv R. I. Аналіз впливу регістрового валика на суміщення технологічних операцій у ротаційних машинах із за друкованою стрічкою Read more
Zinenko R. H. Основні процедури цифрового моделювання розкочування фарби у фарбових групах друкарських машин Read more
Vozna M. A. Встановлення вірогідності математичної моделі алгоритму синхронізації з мережею системи керування електроприводом постійного струму Read more
Makutskyi Ya. I. Методи відтворення рукописного тексту програмними засобами Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Perederiienko N. I.
Shvaika L. A.
Удосконалення системи оподаткування як фактор активізації інвестиційної діяльності у видавничо-поліграфічному комплексі Read more
Bozhenko O. M.
Oneshchak O. Ya.
Дослідження ефективності функціонування малих підприємств у поліграфії Read more
Huzela O. I. Виробничі потужності підприємств: управління в контексті методології дослідження Read more
Lazanovskyi P. P. Фактори впливу на інтенсивність використання офсетних друкарських машин Read more
Kobryn L. Y. Вплив інновацій на підвищення техніко-економічного рівня виробництва Read more
Maliarchuk I. I. Маркетингові дослідження в експортній діяльності підприємств Read more

ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ

Blahovirna N. B.
Zelinska N. V.
«Мова вирішила долю українського відродження» (Українознавчий світогляд як основний чинник формування нової української наукової літератури в XIX — на початку XX ст.) Read more
Chernysh N. I.
Mazuryk V. M.
І. Кревецький — організатор української бібліотечної справи Read more
Ohar E. I. Наука про книгу в Україні на початку XX ст.: здобутки і поразки Read more
Kliuchkovska H. M. Вплив особливостей організації засобів масової інформації (ЗМІ) на їх зміст (до проблеми книжкового пабліситі) Read more
Ulitska O. V. Преса і влада: шляхи управління конфліктними процесами (за матеріалами регіональних газет) Read more
Ivasenko L. O. Українська педагогіка у дзеркалі наукової літератури (до ситуації на книжково-інформаційному ринку) Read more