Bozhenko O. M.

Year Author(s) Title Number
2002 Bozhenko O. M. Підготовка фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу в Українській академії друкарства: досягнення, проблеми, перспективи № 39
2000 Bozhenko O. M.
Oneshchak O. Ya.
Дослідження ефективності функціонування малих підприємств у поліграфії № 36
1997 Bozhenko O. M. Виробничий потенціал галузі: ефективність використання, проблеми розвитку № 32
1995 Bozhenko O. M. Управління науково-технічним прогресом у галузі в умовах переходу до ринкових відносин № 30
1990 Bozhenko O. M.
Perederiienko N. I.
Шляхи вдосконалення технічної бази брошурувально-палітурних цехів книжкових підприємств № 26
1987 Bozhenko O. M.
Perederiienko N. I.
Шляхи вдосконалення технічної бази друкарського виробництва книжкових підприємств № 23
1985 Bozhenko O. M.
Kopets H. R.
Perederiienko N. I.
Шляхи вдосконалення технічної бази формного виробництва книжкових підприємств № 21
1982 Bozhenko O. M. Дослідження матеріаломісткості друкарських форм № 18
1981 Bozhenko O. M.
Demkov V. I.
Економічна ефективність фотополімерної приправки № 17
1972 Bozhenko O. M.
Mashtalir R. M.
Voznyi A. M.
Вдосконалення обгрунтування економічної ефективності нової техніки на основі застосування математичних методів № 8
1970 Bozhenko O. M. Економічна ефективність повноформатних гнучких фотополімерних форм в книжковому виробництві № 6
1970 Bozhenko O. M.
Mashtalir R. M.
До питання про економічну ефективність фотополімерних друкарських форм в газетному виробництві № 5