Kliuchkovskyi M. V.

Year Author(s) Title Number
1978 Kliuchkovskyi M. V. Зрівноваження мас, що рухаються зворотно-поступально № 14
1975 Kliuchkovskyi M. V.
Poliudov O. M.
Вплив установки програмного розвантажувача циклових механізмів на коливний процес веденої ланки в період її зупинки № 11
1974 Kliuchkovskyi M. V. Деякі експериментальні дослідження пружинних програмних розвантажувачів циклових механізмів із гнучкою ланкою № 10
1973 Kliuchkovskyi M. V. Розрахунок деяких пружинних програмних розвантажувачів циклових механізмів із гнучкою ланкою № 9