Savvin E. O.

Year Author(s) Title Number
1986 Hlavatskyi A. S.
Poliudov O. M.
Savvin E. O.
Діалогове введення вихідних даних під час розрахунку механізмів поліграфічних машин на ЕОМ СМ-4 № 22
1968 Savvin E. O. Синтез вихідних законів руху з врахуванням пружності ланок для кулачкових механізмів з інерційним навантаженням № 4
1967 Savvin E. O. Про синтез законів руху веденої ланки у вигляді степеневих поліномів № 3
1966 Savvin E. O. Аналітичний метод синтезу плоских кулачкових механізмів № 2