Issue number 3 / 1967

Pashulia P. L. Основні напрями науково-дослідних робіт в Українському науково-дослідному інституті поліграфічної промисловості (УНДІПП) Read more

ПОЛІГРАФІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Dudiak V. O.
Yakhymovych Yu. P.
Визначення оптимальних умов одержання однакових растрових елементів на всій площі контактного растра Read more
Anisimova S. V.
Dudiak V. O.
Kovalenko B. V.
Lazarenko E. T.
Maruniak Ya. S.
Деякі властивості гнучких фотополімерних друкарських форм УПІ Read more
Snihur V. D.
Svyryda Ye. V.
Вивчення розчинності складних змішаних ефірів целюлози Read more
Akoieva E. H.
Bielitska S. I.
Horban S. A.
Hordynskyi B. Yu.
Дослідження процесу розчинення пробілів та утворення рельєфу фотополімерних кліше Read more
Butko L. I.
Hindlin V. K.
Martakova L. P.
Електролітичне осадження заліза з борфтористих електролітів Read more
Hetman I. T.
Labinskyi V. S.
Дослідження процесу гідрофілізації офсетних форм розчинами неорганічних колоїдів Read more
Marchenko M. V. Вплив вологості повітря на деякі технологічні властивості паперу високого друку Read more
Shkolnyk S. I.
Shymanskyi V. M.
Slavinska N. M.
Деформаційні властивості поліефіруретанів Read more
Rudnytskyi M. S. Вплив деяких полімерних адгезивів на деформаційні властивості субстрату в брошурувально-палітурному виробництві Read more

ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ

Berlin A. S.
Malafieiev E. V.
Програмування ЕОМ в системах автоматичного програмування складання Read more
Senyk D. M. Методика дослідження циклових к. к. д. коромислових кулачкових механізмів методом вибігу Read more
Hlavatskyi A. S. До питання аналітичного дослідження кулачково-важільних механізмів Read more
Petruk A. I. Експериментальне дослідження зрівноважуючих кулачкових механізмів з інерційним навантажувачем Read more
Savvin E. O. Про синтез законів руху веденої ланки у вигляді степеневих поліномів Read more
Kheifets Y. A.
Korzhev V. A.
Pokrovskyi B. H.
Tsyzh S. A.
Електронний вологомір УНДІПП для вимірювання вологості паперу в стопі Read more

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Lievin A. M. Удосконалення оперативного планування поліграфічного виробництва на основі нормативного методу Read more
Mashtalir R. M. До питання про ефективність виробничих фондів поліграфічної промисловості СРСР Read more
Barnych Yu. O. Вивчення рівня механізації виробництва на потокових лініях по виготовленню книг Read more
Dinkevych V. V. Шляхи зниження собівартості книжкових видань Read more
Podoliuk Yu. V. Виявлення резервів зниження собівартості виробництва обласних газет за допомогою нормативного методу Read more

КНИГОЗНАВСТВО

Hapon Yu. Ya. Мистецтво оформлення книги — важливий фактор естетичного виховання Read more
Feller M. D. Лінгвістика і книгознавство Read more
Verkhoiarnyi V. D. Структурний метод аналізу побудови газетної верстки Read more
Mashyntsev V. M. Для найширшого задоволення потреб читачів Read more