Nahorniuk S. O.

Year Author(s) Title Number
1998 Nahorniuk S. O. Визначення швидкості подачі зошита у фальцювальний апарат другого поздовжнього згину № 34
1997 Didych V. P.
Nahorniuk S. O.
Порівняльний аналіз механізмів приводу ножа фальцювальних апаратів другого поздовжнього згину рулонних друкарських машин № 32
1996 Nahorniuk S. O. Порівняльний аналіз механізмів приводу фальцювального ножа фальцапаратів другого поздовжнього згину рулонних друкарських машин № 31