Pysmenna Ye. L.

Year Author(s) Title Number
1979 Pysmenna Ye. L. Роль видань КПЗУ у пропаганді ідей гегемонії пролетаріату і союзу робітничого класу з селянством у революційній боротьбі (1921–1933 рр.) № 15
1974 Pysmenna Ye. L. Антивоєнна пропаганда КПЗУ на сторінках партійних видань 1921–1933 рр. № 10
1972 Pysmenna Ye. L. Використання Компартією Західної України видань для пропаганди марксистсько-ленінських ідей. 1921–1933 рр. № 8
1970 Pysmenna Ye. L. Пропаганда КПЗУ Ленінського плану будівництва соціалізму і ходу його здійснення в Радянському Союзі через партійні видання (1921–1933 рр.) № 6