Borysenko O. M.

Year Author(s) Title Number
2011 Borysenko O. M. Видавничий знак у системі товарної інформації про книжкову продукцію № 1 (53)
2008 Borysenko O. M. Фірмовий стиль друкованих видань як художнє конструювання і творча діяльність (на прикладі книжкової галузі початку ХХ ст. у Галичині) № 1 (47)
2002 Borysenko O. M. Макетування і верстання за допомогою настільних видавничих систем: переваги та недоліки № 39