Альтернативні варіанти впливу композиційних факторів на структуру газетної полоси

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hileta I. V., Senkivskyi V. M. № 3 (55) 59-66 Image