Analysis of sentence formation of various designs in folding devices of web offset presses

Author(s) Collection number Pages Download abstract Download full text
Holubnyk T. S., Senkivskyi V. M. № 2 (72) 117-122 Image Image

The process of formation of different in purpose and design sentences of printing products in folding devices of web offset presses has been reviewed. We have researched variants of design of sentences types of multipage products according to the folding scheme in accordance with customized design of folding devices. The effect of the folding scheme on the design and assignment of a sentence of printing products has been proved.

Keywords: folding, driver of longitudinal folding formation, sentence design, folding device, scan of the surfaces of plate cylinders, imposition.


  • 1. Didych, V. P. (1997). Tsylindrova hrupa ta tsyklovi mekhanizmy faltsiuvalnykh aparativ rulonnykh drukarskykh mashyn. Lviv (in Ukrainian).
  • 2. Chekhman, Ia. I., Senkus, V. T., Didych, V. P. & Bosak, V. O. (2005). Drukarske ustatkuvannia. Lviv: UAD (in Ukrainian).
  • 3. Holubnyk, T. S. & Senkivskyi, V. M. (2014). Syntez modelei faktoriv prohnozuvannia yakosti formuvannia montazhnoho spusku knyzhkovykh vydan. Polihr. i vyd. sprava, 1–2 (65–66), 56–62 (in Ukrainian).
  • 4. Kippkhan, G. (2003). Entciklopediia po pechatnym sredstvam informatcii. Tekhnologii i sposoby proizvodstva. Moscow: MGUP (in Russian).
  • 5. Vorobev, D. V. Osnovy tekhnologii broshiurovochno-perepletnykh protcessov. Retrieved from http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook280/01/part-006.htm (in Russian).
  • 6. Shtoliakov, V. I. (2010). Faltcapparaty: istoriia poiavleniia, tekhnologicheskie vozmozhnosti, printcip raboty. Novosti poligrafii, 2 (in Russian).