Деякі питання методики визначення економічної ефективності гнучких друкарських форм

Author(s) Collection number Pages Download full text
Mashtalir R. M., Tykhonenko L. V. № 6 168-174 Image