Демінутиви як мовні актуалізатори негативізму та агресії в газетному тексті

Author(s) Collection number Pages Download full text
Fedorenko O. D. № 1 (45) 38-43 Image