Fedorenko O. D.

Year Author(s) Title Number
2007 Fedorenko O. D. Демінутиви як мовні актуалізатори негативізму та агресії в газетному тексті № 1 (45)