До можливості віброрізання стосів паперу в напружено-деформованому стані

Author(s) Collection number Pages Download full text
Burbura Ya. M. № 37 71-74 Image