Burbura Ya. M.

Year Author(s) Title Number
2001 Burbura Ya. M. До можливості віброрізання стосів паперу в напружено-деформованому стані № 37