До питання про планування та економічне стимулювання підвищення ефективності виробничих фондів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Mashtalir R. M. № 5 144-150 Image