Двомірна модель фарбової системи з розтиральним циліндром і дослідження на її основі розкочування та передачі фарби

Author(s) Collection number Pages Download full text
Verkhola M. I. № 40 73-93 Image