Формування нової моделі планування діяльності підприємницьких структур

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shvaika L. A. № 40 121-129 Image