Комплексна програма науково-технічного прогресу у видавничо-поліграфічному комплексі (методологія та соціально-економічні аспекти розробки)

Author(s) Collection number Pages Download full text
Mashtalir R. M. № 17 87-93 Image