Моделі факторів впливу на розвиток вищої технічної освіти в Україні (на прикладі поліграфічної галузі України)

Author(s) Collection number Pages Download full text
Melnykov O. V., Senkivskyi V. M., Zhydetskyi Yu. Ts. № 3 (55) 94-111 Image