Роль художньої образно-символічної інформації у формуванні професійної культурознавчої компетентності майбутніх редакторів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Bobrenko R. V. № 1 (45) 89-96 Image