Bobrenko R. V.

Year Author(s) Title Number
2007 Bobrenko R. V. Роль художньої образно-символічної інформації у формуванні професійної культурознавчої компетентності майбутніх редакторів № 1 (45)