Становлення книгоспілки як провідного осередку українського друку (1918–1924 рр.): уроки для прийдешнього

Author(s) Collection number Pages Download full text
Levchuk O. M. № 39 58-63 Image