Системи prepress та їх застосування у видавничій діяльності

Author(s) Collection number Pages Download full text
Zheligovskyi H. № 39 182-189 Image