Трансформація фразем як стилістичний засіб у сучасній публіцистиці (на матеріалах періодичних видань)

Author(s) Collection number Pages Download full text
Dumanska O. I., Dzesa M. I. № 40 188-198 Image