Удосконалення організаційно-економічних методів управління реструктуризацією

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kret I. Z., Maior O. V., Yavorska D. D. № 40 134-140 Image