Удосконалення організаційних структур управління на рівні «підприємство»

Author(s) Collection number Pages Download full text
Hirniak O. M. № 37 172-176 Image