Удосконалення управління видавничо-поліграфічною діяльністю на основі системного підходу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Mashtalir R. M. № 14 99-105 Image