Визначення оптимальних параметрів структури поверхневих шарів деталей з урахуванням умов експлуатації

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kuzin M. O. № 3–4 (63–64) 55-64 Image