Kuzin M. O.

Year Author(s) Title Number
2013 Kuzin M. O. Визначення оптимальних параметрів структури поверхневих шарів деталей з урахуванням умов експлуатації № 3–4 (63–64)
2012 Kuzin M. O.
Kuzin O. A.
Meshcheriakova T. M.
Вибір параметрів технологічної обробки маловуглецевої сталі з використанням підходів механіки № 2 (58)
2010 Kuzin M. O. Використання підходів термодинаміки для континуального опису зміни довговічності металічних систем в умовах зовнішніх навантажень № 2 (52)