Визначення циклового коефіцієнта механізації і автоматизації з врахуванням енергетичної та інформаційної складових виробничого процесу

Author(s) Collection number Pages Download full text
Tolstoi H. D. № 11 118-124 Image