Hlushkova L. V.

Year Author(s) Title Number
1971 Hlushkova L. V.
Ivina O. O.
Kovalenko B. V.
Snihur V. D.
Svyryda Ye. V.
Yakhymovych O. S.
Про доцільність уведення двох зшиваючих реагентів у фотополімерну композицію на основі ефірів целюлози № 7