Гордєєв А. С.

Year Author(s) Title Number
2023 Ткаченко В. П.
Гордєєв А. С.
Using virtual metrics for assessing the quality of color images № 1 (85)
2021 Гордєєв А. С. Comprehensive assessment of digital print quality № 2 (82)