Vasylyshyn O. M.

Year Author(s) Title Number
2011 Bedernichek D. Yu.
Vasylyshyn O. M.
Релігія та моральний розвиток як детермінант конструювання соціальної реальності № 1 (53)
2011 Vasylyshyn O. M. Історія появи, становлення та розвитку газети «Вітебський кур’єр» № 3 (55)
2011 Vasylyshyn O. M. «Вісти Покуття» як передвиборча трибуна для Дмитра Паліїва № 3 (55)
2011 Vasylyshyn O. M. Кирило Осьмак: до історії визвольних змагань за соборність України (в контексті дослідження «Видатні наддніпрянці і галичина») № 4 (56)
2011 Vasylyshyn O. M. Газета «вітебський кур’єр» (2009–2011) як приклад недержавної преси в Білорусі № 4 (56)
2010 Melnykov O. V.
Vasylyshyn O. M.
Розвиток друкарства на Київщині у першій половині XVII століття № 1 (51)
2010 Vasylyshyn O. M. Мандрівні друкарні (першої половини XVII ст.) № 2 (52)
2009 Vasylyshyn D. V.
Vasylyshyn O. M.
Від ручного складання до комп’ютерного набору і верстки № 2 (50)
2007 Vasylyshyn O. M. Дмитро Паліїв і «Заграва» (1923–1924) № 1 (45)
2007 Vasylyshyn O. M. Редакторська діяльність Дмитра Паліїва у міжвоєнний період № 2 (46)
2006 Antonyk M. S.
Vasylyshyn O. M.
Історія однієї будівлі № 44