ВИПУСК № 1 (47) / 2008

АВТОРСЬКЕ БАЧЕННЯ НАУКОВОЇ КНИГИ ТА ЇЇ ДОВИДАВНИЧА ПІДГОТОВКА

Алєксєєнко І. Р. Наукова книга України: проблеми та шляхи їх вирішення Детальніше
Вакаренко О. Г.
Яцків Я. С.
Характерні риси сучасного книговидання Національної академії наук України Детальніше
Зелінська Н. В. Наукова книга в сучасному світі: тест на виживання Детальніше
Водолазський Р. О.
Данилець Ю. С.
Коваль С. Р.
Сікора С. Р.
Якість наукової книги очима автора / читача Детальніше
Осадча О. В. Доля української книги від її народження до сьогодення Детальніше

ВИДАННЯ КНИГИ: РЕДАГУВАННЯ, ВИДАВНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Грузін Д. В. Новітні комп’ютерні технології та нові видавничі проекти Детальніше
Богданьок Я. В. Досвід опрацювання енциклопедичного видання на прикладі «Енциклопедії історії України» Детальніше
Лисенко І. М. Особливості словника регіональних енциклопедій. з досвіду укладання «Валківської енциклопедії» Детальніше
Сучасна монографія з гуманітарних наук: редакторський погляд на авторський текст Детальніше
Моцяк О. М. Роль редактора й автора у «самопросуванні» наукової книги (підготовчий та редакційно-видавничий етапи) Детальніше

ПРОСУВАННЯ КНИГИ НА РИНКУ, ПРОБЛЕМИ КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Бібліотекознавча стратегія формування фонду наукових видань національної бібліотеки Детальніше
Шульга І. О. Електронні наукові журнали відкритого доступу в сучасній системі наукової комунікації Детальніше
Піскозуб Л. Й. Журнал «Научная книга»: моделюючи український аналог Детальніше
Палій Д. О. Апостольська місія наукової книги в Україні (з практики Музею книги і друкарства України) Детальніше

КНИГА І КНИЖКОВИЙ БІЗНЕС: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА РИНКОВИЙ АСПЕКТИ

Маркова В. А. Книга в контексті соціально-комунікативного підходу: здобутки та перспективи Детальніше
Жмовка Н. В. Пропаганда книги і читання серед учнів як суспільний пріоритет: книгознавчо-педагогічний контекст Детальніше
Конкурентоспроможність книги як товару Детальніше
Танчин Л. М. Особливості PR-діяльності у процесі популяризації книги та просуванні її на ринок Детальніше
Судин А. Ю. Неоплачувані прийоми реклами у книжковій справі Детальніше
Солоненко В. К. Книжные конкурсы как инструмент стимулирования качества издательской продукции Детальніше
Микитин Т. І. Участь у книжкових виставково-ярмаркових заходах: організаційно-підготовчий та технічний аспекти Детальніше
Скорина А. С. Маркетингові дослідження сучасного українського книгобізнесу Детальніше
Борисенко О. М. Фірмовий стиль друкованих видань як художнє конструювання і творча діяльність (на прикладі книжкової галузі початку ХХ ст. у Галичині) Детальніше
Дурняк Б. В.
Мельников О. В.
Штангрет А. М.
Сучасний стан зовнішньої торгівлі України папером (картоном) та друкованою продукцією Детальніше
Босак О.
Красівський О.
Родина Шептицьких Детальніше