Дурняк Б. В.

Рік Автор(и) Назва Номер
2021 Ясінська-Дамрі Л. М.
Дурняк Б. В.
Модель оцінки якості нормалізації даних на основі застосування критеріїв якості класифікації об’єктів № 1 (81)
2021 Тимченко О. В.
Гавриш Б. М.
Дурняк Б. В.
Нейромережеві методи розпізнавання зображень текстів № 1 (81)
2021 Лях І. М.
Дурняк Б. В.
Бабічев С. А.
Сучасний стан методів, моделей та алгоритмів валідації і моделювання генних регуляторних мереж № 2 (82)
2021 Шарко О. В.
Петрушенко Н. В.
Дурняк Б. В.
Бабічев С. А.
Моделі просторово-розподілених Марківських процесів у слабоструктурованих задачах управління складними організаційно-технічними системами № 2 (82)
2021 Ясінська-Дамрі Л. М.
Дурняк Б. В.
Бабічев С. А.
Методологічні засади розробки гібридних індуктивних моделей кластеризації великих даних № 2 (82)
2017 Дурняк Б. В.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Формування якості процесу проектування видань на основі матриць знань і нечітких логічних рівнянь № 1 (73)
2016 Дурняк Б. В.
Майба Т. М.
Синтез моделей ризику з інформаційними компонентами № 1 (71)
2016 Дурняк Б. В.
Хомета Т. М.
Методи адаптації процесів захисту доступу користувачів до соціальних систем № 1 (71)
2016 Дурняк Б. В.
Майба Т. М.
Розроблення алгоритму функціонування моделі ризику № 2 (72)
2016 Дурняк Б. В.
Хомета Т. М.
Аналіз засобів захисту до заданого рівня в соціальних інформаційних системах № 2 (72)
2015 Гілета І. В.
Дурняк Б. В.
Литовченко О. В.
Сеньківський В. М.
Моделі планування навчального процесу спеціальності вищого навчального закладу № 1 (69)
2015 Дурняк Б. В.
Кляп М. М.
Модифікація моделей прогнозування № 1 (69)
2015 Дурняк Б. В.
Майба Т. М.
Моделі визначення величини ризику на основі використання ймовірнісних підходів № 1 (69)
2015 Дурняк Б. В.
Хомета Т. М.
Особливості використання методів шифрування в задачах захисту інформаційних соціальних мереж № 1 (69)
2015 Дурняк Б. В.
Казьмірович О. Р.
Казьмірович Р. В.
Пристрій числового програмного керування установки для нарізання на смуги рулону шкіргалантерейних матеріалів № 2 (70)
2015 Дурняк Б. В.
Кляп М. М.
Теоретичні особливості побудови додаткових засобів, орієнтованих на використання в задачах прогнозування № 2 (70)
2015 Дурняк Б. В.
Майба Т. М.
Аналіз визначення оцінок рівня безпеки інформаційних систем № 2 (70)
2015 Дурняк Б. В.
Хомета Т. М.
Оцінка рівня безпеки різних типів інформації № 2 (70)
2013 Бабинець Є. Д.
Дурняк Б. В.
Розробка алгоритму проектування образу книги № 3–4 (63–64)
2013 Брацко C.
Голоб Г.
Дудок Т. Г.
Дурняк Б. В.
Маїк В. З.
Проблеми стандартизації шрифту Брайля при виготовленні видань для незрячих № 3–4 (63–64)
2012 Груник І. С.
Дурняк Б. В.
Інформаційний базис стратегічного керування в ієрархічних структурах з багатомірною мережею № 1 (57)
2012 Дурняк Б. В.
Лях І. М.
Способи захисту інформації у засобах масової інформації № 2 (58)
2012 Дурняк Б. В.
Стахів Р. Б.
Формалізація опису інформаційних складових графічних засобів етикеток № 3 (59)
2011 Дурняк Б. В.
Сабат В. І.
Шведова Л. Є.
Формування компонент моделей системи повноважень інформаційних цифрових систем № 1 (53)
2011 Дурняк Б. В.
Назаренко О. М.
Сабат В. І.
Метод синтезу математичних моделей кваліграфії з основними інформаційними компонентами № 2 (54)
2011 Груник І. С.
Дурняк Б. В.
Сікора Л. С.
Оцінка інтелекту оперативного персоналу для обслуговування комп’ютерних систем та мереж в екстремальних ситуаціях № 3 (55)
2011 Дурняк Б. В.
Забрамний А. А.
Яремків Т. О.
Структурні схеми і моделювання приводів постійного струму рулону і смуготягнучого механізму рулонних ротаційних машин № 4 (56)
2010 Дурняк Б. В.
Хом’як І. М.
Штангрет А. М.
Сировина та продукція видавничо-поліграфічної галузі України як об'єкт зовнішньої торгівлі № 1 (51)
2010 Дурняк Б. В.
Пашкевич В. З.
Моделі графічних засобів захисту документів № 1 (51)
2010 Дурняк Б. В.
Лях І. М.
Загальна організація системи захисту в засобах масової інформації № 2 (52)
2010 Дурняк Б. В.
Пашкевич В. 3.
Методи побудови графічних засобів захисту документів № 2 (52)
2009 Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель стрічкопровідної ділянки при нестаціонарному режимі роботи № 1 (49)
2009 Афанасьєва О. Ю.
Дурняк Б. В.
Коростіль Ю. М.
Прогнозування несправностей на основі використання методу логічної апроксимації № 2 (50)
2009 Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель стрічкопровідної системи при нестаціонарному режимі роботи № 2 (50)
2008 Дурняк Б. В.
Мельников О. В.
Штангрет А. М.
Сучасний стан зовнішньої торгівлі України папером (картоном) та друкованою продукцією № 1 (47)
2008 Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель нестаціонарної стрічкопровідної ділянки № 2 (48)
2007 Дурняк Б. В.
Пашкевич В. З.
Дослідження ефективності процесів ідентифікації поліграфічних документів № 1 (45)
1999 Дурняк Б. В. Математична модель друкарської пари як елемента стрічкопровідної системи рулонних друкарських машин № 35
1994 Дурняк Б. В.
Стрепко І. Т.
Моделі намотувального пристрою з приводом за вісь рулону № 29
1993 Дурняк Б. В. Система автоматичного регулювання намотки паперової стрічки з датчиком радіуса рулону № 27
1988 Дурняк Б. В. Регулювання натягу стрічкових матеріалів на флексографських і бобінорізальних машинах № 24
1987 Дурняк Б. В. Натяг стрічкових матеріалів у процесі намотування на флексографських друкарських машинах № 23
1984 Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Самборський С. І.
Електропривод рулонної друкарської машини з динамічним регулятором № 20
1984 Волощак І. А.
Дурняк Б. В.
Регульований електропривод рулонних намотувальних пристроїв № 20
1983 Волощак І. А.
Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Аналіз спрощених моделей систем натягу паперової стрічки № 19
1982 Волощак І. А.
Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Стрепко І. Т.
Автоматичне регулювання намотки паперової стрічки № 18